Novosti

Sudjelovanja na Terminološkim radionicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 


Sudjelovanje na Terminološkoj radionici Terminološka načela i stvaranje novih naziva (voditeljice: Lana Hudeček i Milica Mihaljević) održanoj 12. studenoga 2009. i Mrežno sučelje koordinacijskog projekta STRUNa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (voditelji: Tomislav Stojanov i Bruno Nahod). Navedene su teme suradnici projekta odslušali na prvoj takvoj radionici, ali su u raspravi s voditeljima radionice pojašnjene mnoge nedoumice oko terminologije i izgradnje naziva.

Kratak uvod u radionicu održala je koordinatorica projekta STRUNA prof. Maja Bratanić. 

 

Druga Terminološka radionica na kojoj su sudjelovali suradnici projekta, održanoj 4. lipnja 2009. imala je dvije teme: Najčešće  pogrješke pri uspostavi naziva i oblikovanju definicija(voditeljica: Lana Hudeček) i Utjecaj  engleskog jezika na hrvatski pri uspostavi naziva i oblikovanju  definicija (voditeljica: Milica Mihaljević)

Kratak uvod u radionicu održala je ravnateljica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Dunja Brozović. 

Suradnici projekta sudjelovali su 30. siječnja 2009. na Terminološkoj radionici čija su teme bile: Terminološka načela i stvaranje novih naziva (voditeljice:Lana Hudeček i Milica Mihaljević) i Mrežno sučelje koordinacijskog projekta STRUNA  Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (voditelji: Tomislav Stojanov i Bruno Nahod).

Kratak uvod u radionicu održala je ravnateljica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Dunja Brozović. 

 

Radni sastanci projektne skupine


Na radnom sastanku održanom 30. ožujka 2010.  u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje sudjelovali su suradnici na projektu KENA i koordinatorica projekta STRUNA  prof. Maja Bratanić, a članovi su upoznati s novom verzijom mrežne stranice za unos nazivlja, a dogovoreno je i dalje djelovanje.

Radni sastanak, održan 27. siječnja 2010. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na kojem su sudjelovali suradnici na projektu KENA i koordinatorica projekta STRUNA  prof. Maja Bratanić ukazano je na uočene pogreške i nepravilnosti unosa nazivlja, a kemičari su upoznati s novostima u mrežnom sučelju strukovnog nazivlja.